021-75982

نو شویم بخیر

اهدای کیفهای نو شویم بخیر

نیمه دوم آذر ماه سال جاری بر مبنای کمک به نیازمندان طرحی به نام نو شویم بخیر در فروشگاههای درسا آغاز شد. بر اساس این طرح مشتریان درسا با اهدای کیف های قدیمی اما سالم خود هدیه ویژه خرید کیف جدید را دریافت میکردند این طرح که با استقبال مشتریان درسا همراه شد تا دهم دی ماه تمدید گردید و حدود ۹۰۰ کیف جمع آوری و پس از کنترل کیفیت حدود ۶۲۰ کیف به خیریه رشد با نام اهدا کنندگان اهدا گردید. درسا سعی بر این داشته که به عنوان برند ایرانی در راستای ادای مسئولیت های اجتماعی خود گام هایی برداشته و برگزاری رویداد ها و برنامه های حمایتی از هنر به خصوص تئاتر و ایجاد جنبش هایی در راه یاری رساندن به نیازمندان در رویداد هایی نظیر "نو شویم به خیر" از جمله اقداماتی است که در راه تحقق این رسالت انجام شده است.


تاریخ خبر: 1395/01/16 تگ: