021-75982

شب مناجات دل ها

شب های قدر را برای استجابت به درگاه پروردگار غنیمت شمریم

شب های قدر شب های نزول کتاب آسمانی قرآن فرصتی است طلایی برای نزدیکی دل هایی که دست بر آسمان گشوده اند تا آرزویشان را برآورده سازند.
ما را از دعای خیرتان در این شب های پاک و آسمانی بی نصیب نسازید.


تاریخ خبر: 1395/04/05 تگ: