021-75982

برگی از تقویم

هجدهم آبان روز ملی کیفیت گرامی باد

کلمه کیفیت شاید در نگاه اول کلمه ای شعاری به نظر آید اما لازم است با توضیحی اجمالی به تعریف واقعی آن بپردازیم:
کيفيت‌ به‌ معناي‌ دستيابي‌ به ‌استانداردهاي ‌از پيش ‌تعيين ‌شده‌ است. با توجه‌ به‌ اين‌ تعريف‌ ابتدا استانداردهاي‌ توليد محصول‌ يا ارايه ‌خدمت‌ مشخص‌ شده‌‌ و سپس ‌فعاليت ها در جهت‌ دستيابي‌ به‌ اين‌استانداردها انجام‌ مي‌ شود و استانداردها را براي‌ داده ‌ها و فرآيندها در نظر مي‌ گيرند.
استانداردها با توجه‌ به‌ نيازها و انتظارات‌ مشتري ها مشخص‌ مي ‌شوند. از این رو از هر تولید کننده ای با توجه به ظرفیت سازمان و ماموریت تعریف شده اش، کیفیت مشخصی انتظار می رود، از آنجاییکه کم نیستند تولیدکنندگانی که نسبت به برآورده نمودن انتظارات جامعه از کیفیت محصولاتشان از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند، 18آبان ماه با نام روز ملی کیفیت نام گذاری شده است تا تولید کنندگان، صنعتگران و آنانی که عمری را صرف تولید کالا و خدمات با کیفیت کرده اند را ارج نهیم.
روز ملی کیفیت گرامی باد


تاریخ خبر: 1395/08/18 تگ: