021-75982

سلامی گرم به کتاب

روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

کتاب بهترین دوست است؛ این جمله ای است آشنا که از کودکی با آن سر و کار داریم و هرگاه که به سراغ کتاب می رفتیم در ناخوداگاهمان این جمله تداعی می شد. در این که کتاب بهترین، وفادارترین و مهرباترین دوست است هیچ شکی نیست اما تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که در روز چه میزان وقت به این دوست اختصاص می دهیم؟
سرانه ناچیز مطالعه در ایران نشان از پیوند عمیقی بین ما و کتاب ندارد گویی با دوست مهربانمان قهر کردیم و نیاز است برای تذهیب روحمان هم که شده مقدمات آشتی را فراهم کنیم، چراکه پشت هر جمله ای از این دوست ارزشمند پندی گرانبها نهفته است و همچون چراغی می تواند راه را روشن و ما را برای رسیده به اهداف آماده کند.
می توان کتاب را زندگی کرد، آنچنان که در تک تک کلمات و جملاتش غرق شد و لذت برد، به جای قهرمان داستان شاد و یا اندوهگین شد و ماجراجویی های داستان را پر شور و هیجان دنبال کرد. پس چگونه می توانیم این همه لذت را از خود دریغ نموده و دور از کتاب زندگی کنیم و بهتر است از همین حالا از همین لحظه آغاز کنیم و به بهانه روز کتاب و کتابخوانی، کتابی به خود هدیه کرده و از خواندنش لذت ببریم مطمئنا پس از خواندن کتاب زندگی را رنگی تر، شفاف تر و عمیق تر خواهیم دید.
24 آبان ماه روز کتاب و کتاب خوانی بر عاشقان کتاب و آن هایی که حتی از امروز تصمیم بر زندگی با کتاب را گرفته اند گرامی باد.


تاریخ خبر: 1395/08/24 تگ: