021-75982

شروعی دوباره در کافه درسا

کافه درسا و طراحی فضایی گرمابخش برای محفل شما

فصل ها عوض می شوند، رنگ به رنگ، هر فصل با شروع خود یک دنیا وجد به همراه می آورد. بهار و شکوفه هایش، زمستان و آفتاب پر مهرش، پاییز و عاشقانه هایش و اکنون نیز زمستانی زیبا مملو از سپیدی و یک رنگی.
زمستان، با حضور پرشکوهش، چای و قهوه گرم را در کافه می طلبد آن گونه که بنشینی و از هر دری سخن بگویی و بی تابانه زمستان را جشن بگیری و این همان نکته ای است که کافه درسا را برآن داشت تا با بهبود سیستم گرمایشی، محیط دلخواه یک روز زمستانی را برایتان فراهم آورد.
این گونه است که علی رغم محیطی باز و فرح بخش در زمستانی زیبا با سیکاس های سبز که یادآور بهار است و هوایی دلپذیر به علت حضور سیستم های گرمایشی، کافه درسا بهترین انتخاب برای فصول مختلف است.
همه روزه در کافه درسا از ساعت 10 الی 23 میزبان حضور گرمتان هستیم
02126643369


تاریخ خبر: 1395/09/14 تگ: