021-75982

خلق دانش و کارآفرینی

شاهین فاطمی در سمینار کاربرند از کارآفرینی می گوید

کارآفرینی تنها یک واژه نیست. حاصل سال ها تلاش و رویا پردازی فرد یا افرادی است که عمر خود را صرف خلق دانش، محصول و حس دلنشین افراد کرده اند.
کارآفرینان مردان بزرگی هستند که قلبشان مملو از عشق و انگیزه برای زندگی است و با توجه به سختی های راه، هیچگاه هدف را فراموش نکرده اند و با تلاش، پشتکار و اراده ای مثال زدنی، زندگی را عرصه تولید و کسب و کار کرده اند.
آنان رهبرانی اندیشمند با چشم اندازی بی انتها هستند که موفقیت را به فعل رسانیده اند.
یکی از همین کارآفرینان بنیانگذاران درسا هستند که تولید را از یک کارگاه کوچک آغاز نمودند و اکنون به فروشگاه هایی در سراسر کشور و خلق سبک زندگی ایرانی برای هموطنان پرداخته اند.
از شما دعوت می نماییم تا به بخشی از سخنرانی شنیدنی شاهین فاطمی مدیر عامل درسا در همایش کاربرند در باب کارآفرینی توجه بفرمایید.


تاریخ خبر: 1395/10/06 تگ: