021-75982

همکاری با درسا

عضو خانواده بزرگ درسا شوید و همکاری هیجان انگیزی را آغاز نمایید

نیروی انسانی در جهت ارزش آفرینی سازمان ها سهم بسیار مهمی را بر عهده دارند و درسا یکی از همان سازمان هایی است که نیروی انسانی اش را یکی از ارکان کلیدی و منبعی ارزشمند می داند.
برای پیوستن به گروه درسا در مشهد که همچون خانواده ای در جهت پیشرفت دوشادوش یکدیگر، یکپارچه و بی وقفه تلاش می کنند به لینک زیر مراجعه فرمایید.


تاریخ خبر: 1395/11/02 تگ: