021-75982

خانه درسا حامی همایش ملی دکوراسیون

ششمین دوره از همایش ملی معماری داخلی در اصفهان با حمایت خانه درسا

برگزاری پنج دوره همایش تخصصی (علمی-پژوهشی) در زمینه تخصصی معماری داخلی و دکوراسیون در مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان رهیافت های فراوانی داشت که تحلیل و بررسی نتایج عملیاتی آن انرژی و فرصت فراوان می طلبد. این بار پنجم اسفندماه با برگزاری ششمین دوره دیدگاه و چشم انداز برگزارکنندگان و دبیران همایش در بخش های مختلف، مبتنی بر اتکاء بر رویکردهای مهارتی در حرفه طراحی معماری داخلی و دکوراسیون است، چرا که اساس راهبردهای مدیریتی و دیدگاه های مؤسسین دانش پژوهان بر مبنای افزایش توانمندی دانش پذیران در محیط های اجرایی و حرفه ای است.

این بار نیز این رویداد با سخنرانان صاحب نظری چون:
سید حسام الدین سراج: عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران، محقق در باب زیبایی شناسی هنر و معماری، عضو عالی شورای باران، سرپرست گروه موسیقی سنتی بیدل
محمدرضا نیکبخت: موسس شرکت مشاور زندیگان، طراحیو نظارت بر 200 پروژه اجرا شده مسکونی و فضاهای فرهنگی و تفریحی، چاپ کتاب تجربه مرمت و احیا خانقاه چلپی اوغلو در سال 1388
سرجو آلبرتو دانزه: طراح و معمار بین المللی از ایتالیاف موسس استودیو بین المللی معماری در سال 1990 ، عضو موسسه معماری میلان، آمریکا، اروپا، عضو شورای ساختمان سازی ایتالیا
پنجم اسفند ماه برگزار گردید.
در این رویداد خانه درسا با اهدای هدایایی به سخنرانان و همچنین تخصیص اعتباراتی برای خرید 400 حضار این همایش حمایت خود را از صنعت هنر معماری داخلی ابراز داشت. درسا امیدوار است تا با حمایت در چنین همایش هایی بتوان مبحث طراحی داخلی را در کشور عزیزمان هرچه بیشتر ارج نهاد.
به امید موفقیت های هرچه بیشتر هنرمندان ایران زمین...


تاریخ خبر: 1395/12/07 تگ: