021-75982

افتخارات و اعتبارات درسا در سال 1383

افتخارات و اعتبارات درسا در سال 1383 را مشاهده می کنید.

تندیس افتخار بهبود و نگه داری سیستم های مدیریت کیفیت QMS - 2004

تقدیرنامه انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

تقدیرنامه اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران


تاریخ خبر: 1396/01/20 تگ:

  • QMS - تقدیرنامه - لوح تقدیر - دانشگاه شهید بهشتی