021-75982

افتخارات و اعتبارات درسا در سال 1389

در این بخش افتخارات و اعتبارات درسا را در سال 1389 مشاهده می کنید.

تقدیرنامه کنفرانس علمی کاربری پیشرفت صنعت

تندیس افتخار پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه یافته


تاریخ خبر: 1396/01/20 تگ:

  • تندیس - تقدیرنامه پیشرفت صنعت - کنفرانس تجارت الکترونیک