021-75982

افتخارات و اعتبارات درسا در سال 1391

در این بخش افتخارات و اعتبارات درسا را در سال 1391 مشاهده می کنید.

ششمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه با تکیه بر بیمه و بانکداری اسلامی

best buy award 2012

تندیس QMS 2012

تقدیرنامه سمینار صنعت کفش و طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

تندیس چهارمین دوره ستاره های فناوری

لوح سپاس اجلاس توسعه صنایع ملی ایران

تندیس اجلاس توسعه صنایع ملی ایران

لوح یادبود نمایشگاه برندهای گردشگری


تاریخ خبر: 1396/01/20 تگ:

  • لوح سپاس ستاره های فناوری - اجلاس توسعه صنایع ملی ایران -