021-75982

افتخارات و اعتبارات درسا در سال 1392

در این بخش افتخارات و اعتبارات درسا را در سال 1392 مشاهده می کنید.

هفتمین جشنواره مدیران و تولیدکنندگان ایرانی

لوح تقدیر دهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران

تندیس دهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک

همایش ملی تخصصی بیمه

لوح تقدیر پنجمین جشنواره ستاره های فناوری

لوح تقدیر پنجمین جشنواره ستاره های فناوری

تقدیرنامه آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز

تقدیرنامه همایش و کارگاه آموزشی "یک دفتر طراحی موفق" موزه هنرهای دینی امام علی (ع)


تاریخ خبر: 1396/01/20 تگ: