021-75982

عید مبعث گرامی باد

برگزیده شدن پیامبر رحمت به مقام والای نبوت گرامی باد

عید مبعث از راه رسید. عیدی که برای مسلمانان عالم با ارزش ترین مناسبت ها می باشد. 27 رجب سال های دور جبرئیل (یکی از چهار فرشته مقرب الهی و مأمور ابلاغ وحی از جانب پروردگار به پیامبران) به پیامبر اکرم نازل شد و گفت ای پیامبر بخوان و جبرئیل آیات آغازین سوره علق را بر ایشان نازل نمود:
اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم.الذی علم بالقلم.علم الانسان ما لم یعلم خوان به نام پررودگارت که آفرید .او انسان را از خون بسته آفرید. بخوان به نام پروردگارت که گرامی تر و بزرگتر است. خدایی که نوشتن آفرید. به انسان آموخت آنچه را که نمی دانست.
بدین ترتیب پیامبر رحمت در سن 40 سالگی برای نجات و سعادت بشر به مقام نبوت رسید. او آمد تا برای همگان الگویی باشد نمونه، تا رسم چگونه زیستن را به آنان بیاموزد و راه هدایت را به انسانها بنمایاند.


تاریخ خبر: 1396/02/04 تگ: