021-75982

تا چندی دیگر با کلوپ مشتریان درسا

خدماتی بهتر و کامل تر برای اعضای خانواده بزرگ درسا

از زمان تاسیس درسا تا کنون سه دهه سپری می شود و آنچه در این سال ها هر روز پر رنگ تر جلوه می نماید اشتیاق بنیان گذاران درسا به فرآیند مشتری مداری است، این مفهوم تنها یک واژه نیست بلکه مجموعه ای از خدمات و فعالیت هایی است که نیازهای مشتریان را رصد می نماید و با تلاشی خالصانه در راستای تحقق رضایتمندی مشتری برمی آید. یکی از راه های دست یابی به این مهم، کلوپ مشتریان می باشد که در آن مشتریان از خدمات مختلفی از جمله مجموعه ای اعتبارات و ترویج ها بهره مند خواهند شد که به مناسبت های مختلفی از جمله بن هدیه، بن فروش، کارت نقدی و کارت اعتباری تخصیص می یابد.
از این روی باشگاه مشتریان درسا در سطح گسترده تری از یکم تیرماه جهت ارائه خدمات کامل تر از گذشته به فعالیت خواهد پرداخت.
امیدواریم تا در کنار اعضای خانواده بزرگ درسا به موفقیت هایی بیشتر از گذشته در زمینه ی تکریم مشتریان دست یابیم.


تاریخ خبر: 1396/03/08 تگ:

  • چرم_درسا_مشتریان_باشگاه مشتریان