021-75982

رمضان کریم مبارک

هدایای نقدی در فروشگاه های درسا و خانه درسا به مناسبت بهار قرآن

بوی خوش قرآن و نسیم دل انگیز بهاری ، نوید بخش آغاز ماه رحمت و بندگی خالصانه است. آری "رمضان کریم" با حضورش بر سر سفره های نیایش، پاکی و شور بندگی را به ارمغان آورده است.
در این ماه سرشار از برکت به رسم مهمان نوازی، گروه چرم درسا با ارائه هدایایی نقدی در فروشگاه های خانه درسا و چرم درسا در سراسر کشور مشتریان را همراهی می نماید.
این هدایا به شرح زیر می باشد:
در رقم فاکتور 5.000.000 ریال 20% تخفیف نقدی
از رقم فاکتور 5.000.000ریال تا 10.000.000 ریال 25% تخفیف نقدی
از رقم فاکتور10.000.000 ریال تا 15.000.000 ریال 30% تخفیف نقدی
از رقم فاکتور 15.000.000 ریال تا 25.000.000 ریال 35% تخفیف نقدی
از رقم فاکتور 25.000.000 ریال به بالا 40% تخفیف نقدی
مشاهده محصولات چرم درسا
فروشگاه های خانه درسا شامل هدایای زیر می باشند:
رقم فاکتور تا 200.000.000 ریال 25% تخفیف نقدی
رقم فاکتور از 200.000.000 ریال تا 300.000.000 ریال 30% تخفیف نقدی
رقم فاکتور از 300.000.000 ریال تا 500.000.000 ریال 35% تخفیف نقدی
رقم فاکتور از 500.000.000 ریال به بالا 40% تخفیف نقدی
مشاهده محصولات خانه درسا
l

اتودهای اولیه کانسپت

کانسپت تایید شده جهت اجرا

موکاپ ویترین های درسا

ویترین های درسا پس از اجرا


تاریخ خبر: 1396/03/09 تگ: