021-75982

درسا و کمپین شهر زیبای من

تبلور نقش های ماندگار تهران در ذهنمان

هنگام گذر روزانه از شهرمان، تصاویر شهر در ذهنمان نقش می بندد.حتی هنگامی که دراین فضاها نیستیم، تهران با زیبایی هایی که در ذهنمان دستچین می شود، امتداد دارد.
برای خلق زیبایی از شهرمان الهام می گیریم و این زیبایی را در دست سازهای شهری که با زندگی روزمره ما پیوند دارد، امتداد می دهیم.
برای نمایش بهتر و ملموس محصولات چرم درسا مفهوم زیبایی های فرهنگ و قدمت بناهای تهران را با زیبایی این محصولات پیوند دادیم و با توجه به شروع فصل تابستان از زیبایی های این فصل و عجین شدن آن با مناظر ملموس تهران، بهره بردیم ونام این پویش را تهران زیبا نهادیم.
این تبلور تجربه ی زیسته ی زیبای ماست.

کانسپت بیلبوردها

عکس بیلبوردها
بیلبوردهای اصفهان

بیلبوردهای تهران


تاریخ خبر: 1396/04/18 تگ:

  • شهر_تهران_چرم_درسا