021-75982

شهر به رنگ تابستان

درسا و روزهای گرم و سرشار از اشتیاق تابستان و شهری مالامال از رنگ های تابستانی

تابستان است، کوچه ها گرم کلام، خانه ها گرم سخن و همگان در پی سایه ای از جنس الفت و مهربانی. فصل ها با تمامی کمی و کاستی ها هرکدام رنگ و زیبایی خاصی به شهرها می بخشند و خاطره ای زیبا می آفرینند.
از این روی به منظور پیوند مفهوم تجربه ی زیسته ی شهری در زندگی امروز تهران و ایران با طراحی و سلیقه ای که محصولات درسا در ارائه ای تابستانی به نمایش می گذارد، با محصولات چرم درسا به سراغ رنگ های تابستانی شهرمان رفتیم تا یادآور زیبایی های شهرمان در این فصل آتشین و زیبا باشیم.

طرح ایده شهر به رنگ تابستان

ویترین فروشگاه درسا با طرح شهر به رنگ تابستان

بیلبوردهای درسا در کمپین شهر به رنگ تابستان
بیلبورد اصفهان

بیلبورد تهران

تصاویر کمپین شهر به رنگ تابستان درسا در نشریات

عکاسی های شهر به رنگ تابستان
مشاهده کیف های زنانه


تاریخ خبر: 1396/05/24 تگ:

  • چرم_درسا_تابستان_کمپین