021-75982

نگاهی به برند سواروسکی

اوج ظرافت در کوچکترین قطعه کریستالی توسط برند بین المللی سواروسکی

دستان هنرمند برترین جواهرسازان جهان در اتریش ظریف ترین قطعه کریستالی را تولید نمود.
شما را به تماشای این ویدئو از برند بین المللی سواروسکی دعوت می نماییم.


تاریخ خبر: 1396/07/19 تگ: