021-75982

هدیه هفتاد درصدی کفش های درسا

شروعی دیگر از تخفیف های اعمال شده برای کفش های درسا

تخفیف کفش های درسا همزمان با شروع ماه دیگری از فصل پاییز، تا هفتاد درصد افزایش یافت. هم اکنون همگام با شما عزیزان به استقبال این افزایش تخفیف خواهیم رفت.
به امید دیدار شما مهربانان


تاریخ خبر: 1396/08/29 تگ: