021-75982

کنار یکدیگر برای هموطنان کرمانشاهی

ارسال کمک های غیر نقدی از سوی همراهان درسا به هموطنان عزیزمان

شامگاه 21 آبان ماه، حادثه ای تلخ استان های غربی سرزمینمان را فراگرفت، لرزش زمین، روی بی رحم خود را با گرفتن جان هموطنان نشان داد و ایران را سیاه پوش کرد.
با اینکه سرما، آوار و صدای گریه بازمانده ها، تمام ایران را فراگرفته بود، اما گرمای همدلی و مهربانی هموطنان از سراسر کشور، عشق را به سوی کرمانشاه عزیز فرستاد تا مرحمی باشد هرچند اندک، به زخمی که یادگار زمین است.
درسا نیز به نوبه خود تلاش کرد تا با جمع آوری کمک های مردمی و همکاران دراین امر خیر شریک باشد. در این میان کفش های درسا نیز به امید اینکه پایپوشی برای هموطنان عزیزمان باشد در کنار سایر اقلام ضروری خریداری شده به مناطق آسیب دیده ارسال شد تا به هموطنانمان پیام عشق را ارسال کنیم.


تاریخ خبر: 1396/08/29 تگ: