021-75982

کمپین سلام بر پاییز درسا

حال و هوای رنگی درسا در کمپین سلام بر پاییز

پاییز با رنگ های گرم و زیبایش، عطر خوش دلدادگی را به همراه دارد. زیبایی های نهفته در فصل مهربانی، قریحه ای خاص می آفریند و در حس و حال " درسا" تجلی می نماید تا شریک حس خوش پاییزیتان باشیم.
با شما پاییز تماشایی تر است.
اتودهای اولیه طرح ویترین ها

موکاپ طرح ویترین های کمپین سلام بر پاییز

تصویر ویترین های اجرا شده در کمپین سلام بر پاییز

کانسپت بیلبوردهای کمپین سلام بر پاییز

عکس بیلبوردهای اجرا شده در کمپین سلام بر پاییز

تصاویر مورد استفاده ی کمپین سلام بر پاییز در صفحات اجتماعی

در فیلم زیر مراحل نصب ویترین را مشاهده می فرمایید


تاریخ خبر: 1396/09/04 تگ: