021-75982

دومین ایران فارما فوروم برگزار شد

سخنرانی شاهین فاطمی مدیرعامل درسا در دومین ایران فارما

پیرو برگزاری موفق اولین کنفرانس صنعت سلامت با تمرکز بر دارو که دی ماه سال گذشته برگزار شد ، دومین همایش نیز با تغییر نام به " ایران فارما فوروم" در روزهای پنج شنبه و جمعه ، 23 و 24 آذرماه در محل مرکز همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما با حضور بیش از 220 نفر از چهره های شاخص و مدیران صنعت داروی کشور بر گزار شد.
شاهین فاطمی، مدیرعامل درسا نیز به عنوان یکی از سخنرانان میهمان در این همایش دعوت شده بود که با موضوع " بررسی داستان یک برند برتر ملی: داستان درسا" به ایراد سخنرانی پرداخت.
درسا یه عنوان یکی از حامیان حرکتهای علمی تخصصی پس از حضور در اولین همایش، در دومین کنفرانس نیز حضوری موفق داشت.


تاریخ خبر: 1396/09/29 تگ: