021-75982

شم اقتصادی با شاهین فاطمی

بررسی تاریخچه درسا در سمینار شم اقتصادی به همت ثروت آفرینان

موسسه آموزش عالی ثروت آفرینان به عنوان یکی از مراکز تخصصی آموزش های مرتبط با علم مدیریت، فعالیت اولیه خود از ۱۹ سال پیش آغاز نمود. مهندس امیرحسین مظاهری سیف موسس و صاحب امتیاز موسسه ثروت آفرینان ، خود ازکارآفرینان برتر کشور، مدرس دانشگاه و سخنران خبره سمینارهای مرتبط با کارآفرینی و علم مدیریت است. وی با برگزاری بیش از صدها سمینار و تالیف کتاب هایی در زمینه کارآفرینی، فروش و ..... به عنوان یکی از چهره های موفقیت علمی-انگیزشی محسوب می شود.
در این راستا صد و هشتمین سمینار شم اقتصادی که یکی از گردهمایی های موفق گروه ثروت آفرینان می باشد، بیست و نهم دی ماه در سالن همایش های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد. مهمان این بخش از گردهمایی ها، شاهین فاطمی مدیر عامل درسا بود که با نگاهی به تاریخچه درسا به عنوان یکی از موفق ترین کسب و کار های ایرانی به عوامل شکست و پیروزی درسا در طول سالیان حیاتش اشاره نمود.


تاریخ خبر: 1396/11/02 تگ: