021-75982

بزرگترین حراج سال "گروه چرم درسا "

حراج نقدی و غیر نقدی "گروه چرم درسا " در فروشگاه های سراسر کشور

بزرگترین حراج سال "گروه چرم درسا" آغاز شد. حراج بی نظیر همراه با تخفیف نقدی سراسری و تخفیف اعتباری خاص مشترکین حراج برندهای درسا به صورت زیر می باشد؛
چرم درسا
سی درصد تخفیف نقدی تمامی محصولات چرم درسا برای تمامی هموطنان + اختصاص 5% اعتبار مخصوص مشترکین
تاج درسا
اختصاص 5% اعتبار با خرید محصولات تاج درسا جهت خرید از برندهای دیگر مخصوص مشترکین
خانه درسا
از 15% تا 50% تخفیف نقدی تمامی محصولات خانه درسا سراسری + اختصاص 5% اعتبار مخصوص مشترکین
از هم اکنون پذیرای شما مهربانان در فروشگاه های گروه چرم درسا هستیم.


تاریخ خبر: 1396/11/11 تگ: