021-75982

هدایای نقدی کارناوال لبخند درسا

لبخندی شیرین تر در ماه مبارک رمضان با هدایای نقدی درسا

کارناوال لبخند درسا در ماه مبارک رمضان هدایای ویژه نقدی خود را تقدیم همراهان گرامی می کند، به این منظور هدایای زیر به صورت نقدی شامل مشتریان گرامی چرم درسا خواهد شد:
1.5000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 3.000.000 ریال خرید
2.500.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 5.000.000 ریال خرید
5.000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 10.000.000 ریال خرید

از طرفی دیگر مشتریان خانه درسا برای خرید مبلمان و لوازم دکوراتیو منزل زیر هدایا زیر را مشمول خواهند شد؛
1.5000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 3.000.000 ریال خرید
2.500.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 5.000.000 ریال خرید
5.000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 10.000.000 ریال خرید
1.5000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 3.000.000 ریال خرید
2.500.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 5.000.000 ریال خرید
5.000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 10.000.000 ریال خرید
10.0000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 20.000.000 ریال خرید
15.000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 30.000.000 ریال خرید
25.000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 50.000.000 ریال خرید
40.000.000 ریال هدیه نقدی در ازاء 100.000.000 ریال خرید
شایان ذکر است کارناوال لبخند علاوه بر هدایای فوق، شامل لبخند روزانه(هر روز معرفی یک کالا با تخفیف 50%) و لبخند شانس (انتخاب هدیه برحسب شانس مستریان پس از خرید) نیز می باشد.ایده اولیه طرح

تگ ساک های خرید کارناوال لبخند درساکارت های لبخند شانس کارناول لبخند درساموک آپ ویترین های کارناوال لبخند درساعکس شاهد ویترین فروشگاه های درسا در کارناوال لبخند
تاریخ خبر: 1397/03/09 تگ: