021-75982

برندگان کمپین جام جهانی با درسا

اسامی برندگان کمپین جام جهانی با درسا اعلام شد

در جام جهانی 2018 با حس و حال متفاوتی از درسا در کنارتان بودیم، در هر مسابقه و با درج پیش بینی های شما، روزانه سه نفر از برندگان پیش بینی مسابقات را معرفی نمودیم.
امتیازها در طول زمان پیش بینی بر امتیاز کل و دریافت جوایز نهایی تاثیر داشته است؛ و در نهایت سه نفر از برندگان شامل افراد زیر می باشند:
پیمان قوچانی (برنده 120.000.000 ریال بن هدیه درسا)
رضا علم ( برنده 60.000.000 ریال بن هدیه درسا)
محمدرضا شهیدی فر (برنده 30.000.000 ریال بن هدیه درسا)
اسامی برندگان روزانه ی قرعه کشی جام جهانی که هر کدام 4.000.000 ریال ین هدیه را شامل می شد نیز به شرح زیر می باشد.

اسامی برندگان جوایز روزانه پیش بینی شامل زیر می باشد:

اسامی برندگان روز یکشنبه - 1397/04/24
امیر امام وردی 0936***4939
سرگیز یوسفی 0938***6646
نرگس صفازاده حقیقی 0912***1681

اسامی برندگان روز شنبه - 1397/04/23 اصفهانی 0913***2659
شکوه پرهام 0916***2079
عامر جلال احمدی 0935***3185

اسامی برندگان روز چهارشنبه - 1397/04/20
ایمان عابدی 0912***7219
زینب یوسفی رامندی 0937***7421
وحید پیمان پور 0912***5487

اسامی برندگان روز سه شنبه - 1397/04/19
حسین سودائی 0912***6525
آذر صبری 0912***5707
هدی ملکی 0903***4344

اسامی برندگان روز شنبه - 1397/04/16
کیاراد ناصری 0911***9251
محمدعلی روشنی 0912***7321
مهدیه متقی 0912***421

اسامی برندگان روز جمعه - 1397/04/15
علیرضا رحمانی فر 0936***7714
مصطفی قاسمی 0915***1109
نیما بخشی 0919***7357

اسامی برندگان روز سه شنبه - 1397/04/12
حمید کیاراد 0914***2628
شهرزاد عارفی 0912***6893
علی شاهرخی 0912***0962

اسامی برندگان روز دوشنبه - 1397/04/11
سحر قنواتی 0916***1036
شاهین سلیمى 0912***2174
ماهور نبوی نژاد 0912***1964

اسامی برندگان روز یکشنبه - 1397/04/10
امیر آذرشب 0912***6256
امیرحسین نوحی جهرمی 0912***0326
مهناز تبریزی 0915***6232

اسامی برندگان روز شنبه - 1397/04/09
آذین امیری نژاد 0930***1671
علیرضا حلال 0915***0496
مصطفی عرب زاده 0930***3375

اسامی برندگان روز پنجشنبه - 1397/04/07
امیر مهاجری 0912***3565
زهرامستوفی 0915***1545
سامان هاشمی زاده 0912***0728

اسامی برندگان روز چهارشنبه - 1397/04/06
بهنام رضایی 0905***4835
تینا امینی 0912***5862
فرنوش نکوقدم 0912***1678

اسامی برندگان روز سه شنبه - 1397/04/05
آسیه محمدرضایی 0936***8459
شهرام افشار مازندران 0912***1480
میلاد امیری 0912***0650

اسامی برندگان روز دوشنبه - 1397/04/04 اسماعیل سودخواه 0936***6763
عرفان شاهپوری 0913***4804
مریم احمدپور 0912***7078

اسامی برندگان روز یکشنبه - 1397/04/03
احسان رضا 0912***0720
مهرداد حسینی 0912***0757
مهشید منتجبی 0912***6693

اسامی برندگان روز شنبه - 1397/04/02
0930***0193
شایان طاهری 0912***3809
غزاله خاصه باف 0912***7553

اسامی برندگان روز جمعه - 1397/04/01
امیرحسین رضازاده 0935***6430
رسول مرادی 0919***6374
سمیرا نعمتی 0914***2204

اسامی برندگان روز پنجشنبه - 1397/03/31
حمید رضا امینی 0937***8120
فرزانه بیرامی 0919***7258
مریم مولایى 0912***7077

اسامی برندگان روز چهارشنبه - 1397/03/30
amir ali Sameni 0914***7754
معین افشاری پور 0912***5336
مهسا علی محمدی 0919***5713

اسامی برندگان روز سه شنبه - 1397/03/29
اشکان آرشیان 0912***3983
بهادرمشتاقیان 0913***9679
هانی صباغان 0912***9464

اسامی برندگان روز دوشنبه - 1397/03/28
فائزه نعلچی 0912***3752
مصطفی حسنی 0913***2900
میلاد نوروزی 0913***9635

اسامی برندگان روز یکشنبه - 1397/03/27
امیر علی زاد 0912***6910
ماروسا دولتی 0912***3532
نیلوفر قانع 0912***2027
اسامی برندگان روز شنبه - 1397/03/26
سارا آراسته 0914***8924
ستاره رحمانی 0903***2220
محمدصدرا رحمانی 0903***0961

اسامی برندگان روز جمعه - 1397/03/25
علی غفورنیا 0935***0731
علی تهرانی راد 0912***1298
فرهاد شایان ور 0912***0041

اسامی برندگان روز پنجشنبه - 1397/03/24
پیام زاویه 0912***6453
محمد حسام خوشنویسان 0912***7890
هاشم مهرزاد 0912***9315


تاریخ خبر: 1397/04/27 تگ: