021-75982

درسا همراه با فارغ‌التحصیلان دانشگاه امیرکبیر

همراهی درسا با مهندسان آینده در جشن دانشجویان دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر

پنجشنبه 11 مردادماه امسال دانش‌آموختگان مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر، در جشنی به‌یادماندنی با روزهای پرفرازونشیب آموختن خداحافظی کردند و فصل دیگری از تجربه‌های جوانی را آغاز کردند. برند چرم درسا باهدف حمایت از توسعه دانش در صنعت نساجی ، به‌عنوان حامی اصلی با مهندسان آینده صنعت نساجی همراه شد.حضور دکتر مسعود لطیفی رئیس دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر در جشن فارغ التحصیلان دانشگاه امیر کبیر


تاریخ خبر: 1397/05/19 تگ: