021-75982

مفهوم برند در زندگی به بیان شاهین فاطمی

دومین گردهمایی پارسیان در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد

دومین گردهمایی ساختمان‌های پارسیان عصر دوشنبه 29 مردادماه امسال با حضور سازندگان برتر، معماران خلاق، اساتید حوزه برند و مارکتینگ و جمعی از طراحان داخلی در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
سخنرانان اصلی این گردهمایی، افراد باتجربه در حوزه برند و مارکتینگ بودند که هریک به‌طور اختصاصی به موضوع اهمیت برند و بینش در ساختمان‌سازی پرداختند.
در بخش اول آقای دکتر محمد مهاجر اهمیت بینش مخاطب در ساخت یک بنا را تشریح کرد و در ادامه مهندس شاهرخ کشاورز به بررسی موضوع مراکز تجاری و ساختمان‌های ایران و جهان و تمایز بین آن‌ها پرداخت. مهندس مهرداد زوار محمدی نیز استراتژی‌های مناسب برای ایجاد تمایز در ساختمان را بیان کرد. با توجه به اینکه زیربنای برند سازی چرم درسا در سال‌های اخیر بر اساس استراتژی Branded House و بینش مخاطب شکل‌گرفته است، در بخشی از این گردهمایی شاهین فاطمی، مدیرعامل و بنیان‌گذار برند درسا، مفهوم برند در زندگی را بیان کرد و از اهمیت نقش Emotional Branding یا "برند سازی احساسی" در زندگی مخاطب گفت. چهاراصلی که چهارچوب صحبت‌های شاهین فاطمی را شکل داد؛ با اصل ساختن رؤیا آغاز شد؛ رؤیایی که اگر هر کارآفرین و طراحی آن را نداشته باشد، نمی‌تواند برای مخاطب خود بهترین را خلق کند. وی سپس به اهمیت اخلاقیات در کسب‌وکار پرداخت و گفت: اگر هرکدام از ما که صاحب کسب‌وکاری هستیم برای بینش مخاطبین خود در گروه‌های مختلف احترام قائل نباشیم، نمی‌توانیم هیچ قله‌ای را فتح کنیم و در ادامه اهمیت حلقه ذینفعان در توسعه را مطرح کرد.
و درنهایت سخنرانی خود را با مفهوم زندگی به اتمام رساند؛ مفهومی که قالب اساس توسعه در هر برندی است.
او در پایان صحبت های گفت" درسا با استفاده از اندیشه سبک زندگی و بهره‌گیری از دانش مدرن برند سازی، توانسته به برند جهانیِ سواروسکی بپیوندد و برای مشتری خود ارزشی را خلق کند که برازنده اوست. چراکه، ما در طول 27 سال فعالیت خود همواره در پی خلق تجربه‌های مدرن برای مشتری و حفظ ارتباط عاطفی با او بوده و هستیم."
در خاتمه، دومین گردهمایی ساختمان‌های پارسیان با تقدیر از خانم مهندس مقدم (کارآفرین و سازنده برتر)، آقایان کاظم نورمحمدی و شاهین فاطمی (بنیان‌گذاران درسا، به‌عنوان برند برتر ایرانی)، مهندس شاهرخ کشاورز، مهندس مهرداد زوار محمدی و همین‌طور حامیان این گردهمایی ازجمله مجموعه لوکس سنتر، مجموعه سنگ برادران امینی، مهندس بهارک حمزه، مهندس فائقه فرخی زاد و مهندس زهره تاروردی به سرانجام رسید.


تاریخ خبر: 1397/05/31 تگ: