021-75982

تقدیر از طراحان مدوسامیت در کافه درسا

همراهی درسا در توسعه فرهنگ مد و پوشاک ادامه دارد

غروب دوشنبه 12 شهریور ماه 97، رویداد دیگری برای تقدیر از طراحان، اساتید و سخنرانان مد و سامیت به همت مجموعه مدوپوشاک و درسا، در کافه درسا برگزار شد، در این مراسم شاهین فاطمی بنیان‌گذار چرم درسا، ضمن تحسینِ و تقدیر از طراحان جوان برای طراحی پوشش برازنده فرهنگ ایرانی، از چالش های اقتصادی و اجتماعی طراحی و تولید پوشاک ایرانی سخن گفت و در بخشی از این رویداد فرصتی ایجاد کرد تا طراحان با تجربه در این حوزه، چند دقیقه ای، دانسته های خود را با دیگران درمیان بگذارند.
گروه چرم درسا از آغاز فعالیت مد و سامیت، همواره این گروه را حمایت کرده و سعی دارد بستری ایجاد نماید تا طراحان خلاق، خوش ذوق و امیدوار بتوانند به پشتوانه یک برند ایرانی، آثار خود را ارائه کرده و فرصتی برای ساخت راه آینده بدست آورند.


تاریخ خبر: 1397/06/15 تگ: