021-75982

همراه با دانش آموختگان آکادمی برند

همراهی گروه چرم درسا با فارغ التحصیلان آکادمی برند

روز پنجشنبه 15 شهریور ماه، دانش آموختگان آکادمی برند برای توسعه برند در زیر لایه های صنعت کشور، جامه فارغ التحصیلی به تن کردند، در این گردهمایی صمیمی که به همت دکتر شهریار شفیعی بنیانگذار برند آکادمی برگزار شد، شاهین فاطمی مدیر عامل و بنیان گذار چرم درسا در مورد مفهوم حقیقی برند و اهمیت درک این مفهوم سخن گفت، او در صحبت های خود به این امر اشاره کرد که برند یک رفتار و عادت است که ساختن آن اعتقاد، عشق و پشت کار نیاز دارد، برند یک لوگو یا یک تصویر تجاری نیست که ما گاهی آن را دوست داریم و با یک تصمیم فشفشه ای تغییر اش بدهیم. برندسازی ریشه در قلب و جان خالق آن دارد و تنها باور ارزش های بنیادین در ذات آن است که می تواند مخاطب را جذب کند.


تاریخ خبر: 1397/06/18 تگ: