021-75982

دستان ترنمی ها مهربانی خلق کرد

بازارچه خیریه ترنم در طبقه آخر ارگ تجاری برگزار شد

پانزدهم شهریورماه، طبقه آخر ارگ تجاری شاهد برگزاری بازارچه خیریه ترنم بود. در روزی که به تلاش داوطلبان خیریه ترنم، بازارچه ای در پشت بام مرکز تجاری ارگ تجریش تدارک دیده شده بود، مرد و زن، پیر و جوان، کودک و بزرگ، همه آمدند؛ تا یک صدا و همدل برای ساختن لبخندی بر روی لب های کودکان مبتلا به بیماری های خاص بکوشند.
برند درسا نیز این افتخار را داشت تا در این بازارچه حضوری هرچند کوچک را رغم زند. امید است تا با برگزاری هرچه بیشتر این چنین رویداد هایی شادمانی مهمان دل های هموطنانمان شود.


تاریخ خبر: 1397/06/20 تگ: