021-75982

بحران هویت از نگاه طراحان و هنرمندان

چهارمین نمایشگاه تلفیقی هنر و مد مجموعه (و) برگزار شد

سیزدهم مهرماه سال جاری بیش از 70 طراح، آثارشان را در چهارمین نمایشگاه تلفیقی هنر و مد در آواسنتر رونمایی کردند. هر یک از این آثار با دغدغه بحران هویت متولد شد و داستانی از "وجود" را با خود به همراه داشت.
سحر داودی و مهدیس بلوچی بنیانگذاران مجموعه (و) با نگاه بحران هویت، هنر بازتاب هویت و هنر آیینه هویت آدمیست؛ آثار طراحان را به زیر سقف آوا سنتر به نمایش گذاشتند.
درسا نیز در کنار طراحان تلفیقی حضور یافت و به عنوان برندی پیشتاز در عرصه طراحی سبک پوشش بار دیگر حمایت خود را از این دست رویداد ها اعلام نمود.


تاریخ خبر: 1397/07/17 تگ:

  • درسا_اسپانسرینگ_نمایشگاه بحران هویت_نمایشگاه