021-75982

رویداد رهبران رشد در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد

حمایت درسا از رویداد رهبران رشد در دانشگاه صنعتی شریف با رویکرد دیجیتال مارکتینگ

مرکز دیجیتال مارکتینگ دانشگاه صنعتی شریف با همکاری مرکز کارآفرینی این دانشگاه، رویداد «رهبران رشد» را برای پاسخگویی به سوالات کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ 26 مهرماه برگزار کرد. مخاطبان این رویداد صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک، ، علاقه‌مندان حوزه کارآفرینی و مارکتینگ، دانشجویان MBA، کامپیوتر و صنایع بودند.
رویداد رهبران رشد از سری رویدادهای دیجیتال مارکتینگ است که با حضور مدیران با تجربه کسب‌وکارهای موفقی همچون اسنپ، الوپیک، مکنزی، اسنپ‌تریپ، چیلیوری، بیمیتو، اخبار رسمی و یکتانت و اساتید به نام و با سابقه حوزه دیجیتال مارکتینگ و با محوریت چگونگی رشد یک کسب‌وکار موفق در سالن جابربن حیان دانشگاه شریف در 26 مهر ماه 97 برگزار شد. رویداد «رهبران رشد» دارای سه بخش بود. بخش اول این رویداد به سخنرانی با محوریت تجربه، بخش دوم به مطالعه‌ی موردی و در بخش آخر رویداد سخنرانی با محوریت مهارت اختصاص یافت.
درسا نیز با حمایت از این رویداد حمایت خود را از دانش و کسب و کارهای تازه تاسیس شده اعلام نمود تا به عنوان سازمانی که بیش از بیست و پنج سال در حوزه تولید مشغول به کار است از کسب و کارهایی که با شور و شوقی فراوان بنا شده اند، حمایت کند.


تاریخ خبر: 1397/08/01 تگ:

  • درسا_حمایت_دانشگاه شریف_گروه چرم درسا_دیجیتال مارکتینگ