021-75982

بازارچه خیریه زینب کبری برگزار شد

بنیاد زینب کبری (س) بانی مهربانی و ایثار در دل پاییز

بازارچه خیریه پاییزی از 2 تا 4 آبان ماه 1397 برگزار شد. همچون سنوات گذشته این بازارچه با همیاری گروه جوانان و بانوان داوطلب برگزار شد و عواید حاصل از این بازارچه در جهت نگهداری از کودکان بی سرپرست و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد کم بضاعت و مادران سرپرست خانواده تحت پوشش این بنیاد خیریه اختصاص یافت.
برند درسا نیز این افتخار را داشت که در این بازارچه در کنار هموطنان نیکوکار حضور داشته باشد امید است تا با برگزاری هرچه بیشتر چنین رویدادهایی، مهربانی را بیشتر تمرین کنیم.


تاریخ خبر: 1397/08/05 تگ: