021-75982

عکاسی با رویکرد سبک زندگی

تابستان و عکاسی محصولات چرم درسا

تابستان 97 با عکاسی محصولات چرم درسا با تلفیقی از نور و سایه همراه بود. در این عکاسی ها که در خانه درسا انجام شد، سبک زندگی درسایی به چشم می خورد.


تاریخ خبر: 1397/08/07 تگ:

  • چرم درسا_درسا_کیف_کفش_چرم_زنانه_مردانه