021-75982

هنر فروش به سبک درسا

دوره تخصصی ارتقاء مهارت فروش اثربخش

12 و 13 آبان ماه امسال، دوره تخصصی فروش در راستای ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش برای مدیران فروشگاه‌های درسا با همکاری دانشگاه الزهرا برگزار شد. استاد علی خویه، مدرس و مشاوره در حوزه فروش تخصصی، راهبر اصلی این دوره بود که مباحثی از قبیل؛ اصول مدیریتی اثربخش، مهارت‌های کار تیمی، اصول و فنون مذاکره و آشنایی با استاندارد جهانی KPI در راستای ارتقاء دانش فروش اثربخش مطرح کرد.
در این کارگاه دوروزه مدیران فروشگاه‌های درسا ضمن کسب دانش و مهارت، فرصت داشتند در مورد تجربه‌های خود با دیگران گفتگو کنند، در دل این تجربه‌ها، چالش‌های بسیاری وجود داشته و دارد که هرکدام برای یک مدیر گنجینه‌ای از دانش است.

آموزش مدیران فروشگاه های درسا در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا

دکتر خویه و تدریس مبحث فروش اثربخش

هاشم مهرزاد مدیر فروش درسا در دوره آموزشی جامع مدیران فروشگاه

همکاران درسایی حضور یافته در این دوره آموزشی:
فائزه محمدی (مدیر فروشگاه چرم درسا کرمان)
عرفان شاهپوری(مدیر فروشگاه خانه درسا اصفهان)
مسعود کلوشانی(مدیر فروشگاه چرم درسا اصفهان)
محمد حسن صفایی (مدیر فروشگاه چرم درسا شریعتی)
علیرضا امینی(مدیر فروشگاه چرم درسا پالادیوم)
هاشم مهرزاد(مدیر فروش گروه چرم درسا)
امیر ابوذر (مدیر فروشگاه چرم درسا ارگ)
هادی کریم پور( مدیر فروشگاه چرم درسا هتل مدینه الرضا مشهد)
سجاد رحیمی(مدیر فروشگاه چرم درسا فرودگاه مهرآباد و امام خمینی)
سینا احمدی (مدیر فروشگاه چرم درسا در گلستان)
علی سیاه پور ( مدیر فروشگاه چرم درسا احمد اباد مشهد)
امین گندم رو (مدیر فروشگاه چرم درسا بلوار سجاد مشهد)
محمد اردکانی(مدیر فروشگاه خانه درسا)
امیر فراهانی (مدیر فروشگاه چرم درسا گاندی)
ابوالفضل صالحوند(مدیر فروشگاه چرم درسا سانا)
کورش حسین زاده(مدیر فروشگاه خانه درسا تهران)
سورنا کیهانی(مدیر فروشگاه چرم درسا پاسداران)
عطا نوری زاده(مدیر فروشگاه چرم درسا تبریز)
قاسم مرواتی(مدیر فروش منطقه مشهد)
و مریم پهلوان مسئول آموزش گروه چرم درسا


تاریخ خبر: 1397/08/14 تگ:

  • گروه چرم درسا_آموزش_فروشگاه_پرسنل فروش_فروش تخصصی_مدیران فروش_مهارت فروش