021-75982

دیدار خاطره انگیز دانشمندان جهان در خانه درسا

خانه درسا ميزبان دانشمندان فعال در عرصه سلول هاي بنيادي از سراسر جهان

عصر روز چهارشنبه هفتم آذرماه، خانه درسا ميزبان دانشمندان فعال در عرصه سلول هاي بنيادي از سراسر جهان (آمریکا، روسیه، هلند، ژاپن، انگلیس، مجارستان، فرانسه ، ایتالیا، سوییس)بود.اين گروه از دانشمندان كه به بهانه سومين كنگره پزشكي بازساختي و سلولهاي بنيادي به ايران آمده اند از خانه درسا به عنوان برند فعال در حوزه سبك زندگي كه گام هايي فراتر از مرزهاي ملي برداشته است بازدید كردند.
اين ديدار كه با حضور دكتر اميرخاني معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شاهین فاطمی مدیر عامل درسا همراه بود مهمانان از بخش های مختلف خانه درسا که همچون شهری طراحی شده است دیدن کردند.


تاریخ خبر: 1397/09/08 تگ:

  • درسا
  • خانه درسا
  • چرم درسا
  • سلول های بنیادی
  • دانشمندان سلول های بنیادی
  • stem cell therapy
  • tech mart