021-75982

افتتاح فروشگاه مهرآباد

داستان دیگری در درسا آغاز شد

بیش از 10 سال است که در فرودگاه مهرآباد افتخار داریم در سفر شما به سوی زیباترین و خاطر انگیزترین لحظه ها همراه شما باشیم.
دی ماه امسال، درسا با فروشگاهی در سالن ترانزیت فرودگاه مهرآباد، همچنان با آرزوی سفری خوش همراه و درخدمت شما است


تاریخ خبر: 1397/10/19 تگ: