021-75982

همنشینی های کافه درسا

کافه درسا میزبان دانش پذیران دوره مدیرعامل حرفه ای مدرسه عالی کسب و کار ماهان

یکی دیگر از هم نشینی های کافه درسا، غروب جمعه 12 بهمن ماه 97، با میزبانی مدیران ارشد برند درسا از دانش پذیران با تجربه و ساعی دوره مدیرعاملی مدرسه کسب و کار ماهان رقم خورد.
این هم نشینی صمیمانه با خوش آمد گویی دکتر مجید سیاری مدیرعامل مدرسه عالی کسب و کار ماهان آغاز شد و با صحبت های شاهین فاطمی بنیان گذار برندهای درسا و معرفی میهمان ها و کسب و کارشان، ادامه یافت.

رویکرد و هدف اصلی این مراسم، خلق ارزش متقابل بود و میهمانان باتجربه درسا فرصت داشتند، علاوه بر صحبت در موردچشم انداز کسب و کار خود، از فرصت هایی بگویند که خلق کرده و یا در مسیر خلق آن هستند.
در پایان، میهمانان با همراهی شاهین فاطمی و امیر کاظم نورمحمدی (بنیانگذاران برند درسا)از خانه درسا بازدید کرده و با فلسفه‌ وارزش هایی که در گوشه گوشه آن جریان دارد، آشنا شدند. این همراهی ادامه دارد.


تاریخ خبر: 1397/11/13 تگ:

  • درسا
  • کافه درسا
  • چرم درسا
  • مدرسه عالی کسب و کار ماهان
  • دکتر مجید سیاری
  • خانه درسا