021-75982

نمایشگاه برندهای پنج ستاره در مشهد برگزار شد

حضور درسا در نمایشگاه برندهای پنج ستاره در برج سپید مشهد مقدس

نمایشگاه برندهای پنج ستاره با حضور جمعی از بزرگان صنف های مختلف سی بهمن الی دوم اسفندماه در برج سپید مشهد مقدس برگزار شد.
در این رویداد درسا نیز به عنوان حامی حضور داشت.

آماده سازی غرفه درسا در نمایشگاه
بخشی از مراسم به روابت تصاویر زیر:

همکاران درسا در نمایشگاه برندهای پنج ستاره در مشهد


تاریخ خبر: 1397/12/02 تگ:

  • درسا
  • چرم درسا
  • خانه درسا
  • گروه چرم درسا
  • مشهد