021-75982

کمپین عکاسی بهمن ماه

محصولات درسا با کریستال های سواروسکی به روایت تصویر

تصاویر زیر روایتی است از محصولات درسا با کریستال های سواروسکی که در بهمن ماه عکاسی شده است

کلکسیون لاوین، نقشی از امضای درسا با کریستال های سواروسکیکلکسیون گل درسا با کریستال های سواروسکی


کلکسیون جواهرات پازیریک با کریستال های سواروسکی


تاریخ خبر: 1398/01/20 تگ:

  • درسا
  • چرم درسا
  • جواهرات درسا
  • سواروسکی
  • چرم