021-75982

کمپین نوروزی خوش خبر باش

شروع بهار با کمپین خوش خبر باش درسا

بهار یکی از دلنشین ترین فصل هاست، با تلفیقی از نسیم نوروزی و رنگ های درخشان بهاری، این فصل را چشم نوازترین فصل می کند.
به همین منظور درسا با کمپینی تحت عنوان "خوش خبر باش" ظاهر شد و به فروشگاه هایش رنگ تازه ای بخشید.

طرح اصلی کمپین


اتود اولیه ویترین


موکاپ تایید شده ویترین


اسلایدرهای وب سایت


بنرهای وب سایت


پست های اینستاگرام


تگ شاپینگ بگ


کارتهای جایزه داخل فروشگاهی با موضوع "خوش خبر باش"


عکس شاهد ویبترین ها


تاریخ خبر: 1398/01/22 تگ: