021-75982

داستان درسا در ردپای منحنی دوم

همایش ردپا بر اساس کتاب منحنی دوم اثر "چارلزهندی" برگزار شد

اگر می‌خواهیم آینده را برای همه و نه‌فقط برای خودمان و اطرافیانمان بسازیم، باید باورهای امروز را به چالش بکشیم، باید رؤیاپردازی کنیم، بی‌محابا بیندیشیم و از ناممکن‌ها نهراسیم. "چارلز هندی"
صبح روز 30 خردادماه 97، از شاهین فاطمی )مدیرعامل و هم بنیان‌گذار درسا( دعوت شد تا داستان برند درسا و 27 سال تلاش برای تغییر و خلق رؤیای آینده را در نشست منحنی دوم روایت کند. شاهین فاطمی صحبت‌های خود را با یک سؤال آغاز کرد، چرا باید تغییر کنیم؟ در ادامه گفت، اگر می‌خواهیم آینده و فردایی بهتر بسازیم و اگر می‌خواهیم به رؤیایی که در سرداریم برسیم ، باید تغییر کنیم و تغییر را بپذیریم.
او از آغاز راه خود و شریکش امیر کاظم نورمحمدی گفت؛ که در اتاق کوچکی رقم خورد، اتاقی که در آن محصولات کوچک چرمی تولید می‌کردند و برای خلق آینده تلاش می‌کردند، چراکه مقصد نقطه آغاز نبود. آن‌ها تلاش کردند تا با تفکر و اندیشه راه را بسازند؛ از شکست نترسیدند اما آموختند، از قدرت برندهای خارجی نگران نشدند اما باکیفیت بیشتر تولید کردند و از همه مهتر اینکه به گوهر وجود دانش پی بردند، دانشی که بدون آن خلق هیچ فردای بهتری ممکن نیست.
شاهین فاطمی در پایان گفت: تغییر ممکن است اگر بخواهیم، بدانیم و رؤیای داشته باشیم. اگر برای رسیدن به رویایمان از فراز و نشیب راه بترسیم، هرگز نمی‌توانیم، خالق دنیای فردایی باشیم که برای ما دیگران یک ارزش ماندگار است.


تاریخ خبر: 1398/04/04 تگ: