021-75982

تقدیر از پزشکان شهر زندگی

درسا و تقدیر از پزشکان تبریز در سازمان نظام پزشکی تبریز

پنجشنبه 7 شهریور ماه امسال، سازمان نظام پزشکی تبریز، به رسم احترام از برترین پزشکان این شهر تجلیل و تقدیر کرد. درسا هم به رسم ادب با رویداد تجلیل از طبیبان گرانقدر شهر زندگی " تبریز" همراه شد.

تقدیر از رسا ظفری رتبه 4 کنکور تجربی سال 98


تقدیر از دکتر شهرام دبیری از پزشکان نمونهتاریخ خبر: 1398/06/11 تگ:

  • درسا
  • چرم درسا
  • تقدیر از پزشکان