021-75982

جشن میانه پاییز در مجتمع سانا

فروشگاه درسا مجتمع سانا در یک شب به ‌یادماندنی با موسیقی زنده و پذیرایی کافه درسا، میزبان مشتریان بود.

در باور سنتی ایرانیان، گاهنبار ایاسرم (نیمه پاییز) هنگامی است که خداوند گیاهان را آفریده است. گاهنبار در لغت به معنای «زمان به ثمر رسیدن» است یعنی زمانی که هر بخش از آفرینش به اتمام می‌رسد.
به گرامیداشت این جشن، درسا با همراهی مرکز خرید سانا پنجشنبه شب 16 آبان ماه را با نوای موسیقی زنده و حضور گروه موسیقی مط، هدایا و تخفیفات ویژه برای مشتریان و پذیرایی کافه درسا همراه کرد.
استقبال مشتریان و مهمانان حاضر در سانا از این رویداد، پنجشنبه شب را به یک شب ویژه و خاطره‌انگیز در دفتر خاطرات درسا تبدیل کرد.


تاریخ خبر: 1398/08/18 تگ: