021-75982

هزار دانه یک شب

امسال درسا با همراهی و کمک شما مشتریان عزیز موفق شد یلدا را به خانه سالمندان ببرد.

یلدا دفترچه‌ای از خاطرات فرآموش‌ نشدنی است. تمام شب‌های سردی که گردآگردمان را با تمام خوراکی‌های سرخ و خوشمزه پر می‌کردیم، دیدارها تازه می‌شد و دلیلی زیبا و اصیل برای دور هم جمع شدن داشتیم. در این شب، دیدار کسانی که دوستتشان داریم و لبخندشان، امیدبخش روزهای آینده‌یمان بود.
یلدا هر سال می‌آید و برگی از دفتر خاطراتمان پر می‌شود، یلداها با خاطره‌های سرخ و ترش و شیرین از یاد ما نمی‌روند. ما در این شب یادی کردیم از کسانی که روزی خاطره‌ساز یلداهای بسیاری بودند، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که به دلایل متعدد در کنار خانواده نیستند اما هنوز یلدا برایشان طولانی‌ترین شب سال است.
امسال با مشارکت و حمایت 28 ساله شما مفتخریم که توانستیم با هدیه دادن انار به خانه‌های سالمندان در شش شهری که درسا در آنها حضور فعال دارد، قدمی کوچک در راستای گرم کردن دل سالمندان کشورمان برداریم تا امسال دفترچه خاطرات یلدایشان زیبا شود. قطعا بدون حمایت شما این اتفاق ممکن نبود.


تاریخ خبر: 1398/10/02 تگ:

  • درسا
  • چرم درسا
  • یلدا