021-75982

چاپ دو کتاب بازاریابی و مدیریت با حمایت درسا

برگردان دو کتاب ارزشمند "ذهن تقابل پذیر" اثر راجرمارتین و "بازاریابی مغناطیسی" اثر دن کندی با حمایت درسا توسط دو نشر معنا و کتاب مهربان برای علاقه‌مندان و متخصصان حوزه مدیریت و بازاریابی به چاپ رسیده‌اند.

کتاب ذهن تقابل پذیر با نگاهی نظری و عملی به دنیای مدیریت و رهبری نوشته شده است. اینکه رهبران توانمند چگونه می‌اندیشند و ذهن تقابل‌پذیرشان چگونه با ترکیب آرا و افکار متضاد آنها را به سمت یافتن راهکارهای خلاقانه هدایت می‌کند.
تفکر همبند، نوعی از تفکر رهبران بزرگ دنیا است که «این یا آن» را برنمی‌تابد و در جستجوی «هم این و هم آن»، به دستاوردهای بزرگی می‌انجامد. نکته جالب درباره تفکر همبند، امکان‌پذیری آموختن آن است که راجر مارتین در کتاب به تفصیل و با مثال‌های فراوان، به شیوه پرورش تفکر همبند می‌پردازد.
این کتاب توسط نشر معنا و با ترجمه‌ی حمیدرضا جعفری به چاپ رسیده است.

کتاب دوم بازاریابی مغناطیسی، تصویری از اینکه چگونه صاحب یک کسب وکار موفق و واقعی شوید را به شما ارائه می‌دهد. نه فقط یک کسب وکار با درآمدهای اتفاقی و بر پایه شانس؛ نه یک نیاز بی‌پایان برای تبلیغات جدید؛ نه یک نگرانی دائمی که فروش بعدی چه وقت و از کجا اتفاق خواهد افتاد. دیدگاه و نگرشی بر پایه اطمینان و ثبات با جریانی دائمی از مشتریان علاقه‌مند. دیدگاه و نگرشی که هنگام مطالعه کتاب آن را کشف خواهید کرد.
این کتاب توسط نشر کتاب مهربان و با ترجمه‌ی دکتر امین اسدالهی و علیرضا حسامی در دست چاپ است.

در دهه‌ی پیش رو، درسا، با ارزش‌هایی که در این سال‌ها ساخته است پا به عرصه‌ی اندیشه خود گذاشته است. عصری که چشم‌انداز آن خلق سبک زندگی تهران آینده است و در این مسیر خانواده درسا دست در دست هم می‌کوشند.
یکی از مهمترین ارزش‌های برند درسا، حمایت از توسعه و ارتقای فرهنگ و دانش حرفه‌ای سرزمین ایران است. از این رو امیدواریم با حمایت از چاپ و نشر آثار و کتب ارزشمند، سهم کوچکی در این مسیر داشته باشیم.


تاریخ خبر: 1399/04/13 تگ:

  • درسا
  • کتاب
  • اسپانسری