021-75982

انجام آزمایش PCR برای کارکنان درسا و خانواده‌ها

منابع انسانی درسا، با شروع موج دوم شیوع کرونا در روز پنجشنبه 19 تیر ماه 99 شرایط آزمایش PCR در محل را برای امنیت و آرامش خاطرکارکنان فرآهم نمود.

واحد منابع انسانی درسا با شروع موج دوم کرونا جهت تامین آرامش خاطر و امنیت کارکنان شرایطی را فرآهم نمود که بیش از 250 نفر از کارکنان و خانواده‌هایشان برای انجام تست مولکولی کوید 19 (PCR) از خدمات تخصصی آزمایشگاهی بدون پرداخت هزینه بهره‌مند شوند.
همکاران آزمایشگاهی در روز پنجشنبه 19 تیر 99 با استقرار در محل دفتر مرکزی، کارخانه و انبارهای تهران نمونه‌گیری مولکولی را انجام دادند.
مشابه این خدمات برای همکاران شهر مشهد نیز اجرا شده است.
این آزمایش دومین اقدام آزمایشگاهی درسا برای کارکنان بعد از برگزاری آزمایش آنتی‌بادی در اردیبهشت ماه بود و همچنین دستورالعمل‌های جدید بهداشتی با در اختیار قرار دادن ماسک به صورت روزانه به همکاران دفتر و فروشگاه ابلاغ شده است.


تاریخ خبر: 1399/04/28 تگ:

 • درسا
 • چرم
 • چرم درسا
 • کرونا
 • آزمایش PCR
 • منابع انسانی
 • dorsa
 • leather
 • dorsa leather
 • covid 19
 • corona
 • PCR