021-75982

امیرکاظم نورمحمدی، سرآغاز تغییر در درسا

توسعه دهندگان خط دال خبر از آغاز تغییری بزرگ می‌دهند.تاریخ خبر: 1399/07/19 تگ:

  • درسا
  • تهران آینده
  • خط دال
  • سبک زندگی
  • dorsa
  • future tehran
  • d line