021-75982

شاهین فاطمی در مسیر خلق رویای آینده

توسعه دهندگان خط دال از اندیشه‌ای نو ظهور می‌گویند.
تاریخ خبر: 1399/07/19 تگ:

  • درسا
  • تهران آینده
  • خط دال
  • سبک زندگی
  • شاهین فاطمی
  • dorsa
  • d line
  • shahin fatemi